PARTIOSANASTOA

Partiolaisten kieli saattaa välillä kuulostaa ulkopuolisen korville oudolta. Tässä yleisimpiä partiotermejä.

Akela = 7–10-vuotiaiden ryhmän (lauman) johtaja, yleensä vähintään 18-vuotias.

EVP = Ei-vielä-partiolainen, eli kaikki ne, jotka eivät vielä harrasta partiota.

Järvi-Suomen Partiolaiset ry = Partiopiiri, johon Liperin Kokkoveikot kuuluu.

Kuksa = Partiolaisten jäsenrekisteri, toki myös puusta valmistettu juoma-astia.

Kolo = Tila, jossa partiolaiset viikoittain kokoontuvat.

Lauma = 7–10-vuotiaiden sudenpentujen ryhmä.

Lippukunta = Partiolippukunta on partiotoiminnan perusyksikkö. Lippukunnat ovat usein itsenäisiä yhdistyksiä, useimmat rekisteröityjä.

Lippukuntahuppari = epävirallinen lippukunnan edustusasu, jossa selkäpainatuksena Kokkoveikkojen logo. 

Luotsi = tarpoja/samooja/vaeltaja ikäkauden aikuinen, joka vastaa ryhmän toiminnasta.

Meripartio = Meripartiolippukunnissa on muun partio-ohjelman lisäksi meripartio-ohjelmaa eli mm. perehtyvät veneilyyn ja vesillä liikkumiseen.

Ohjelmajohtaja = Johtaa lippukunnan kasvatustoiminnan ja partio-ohjelman toteutumista ikäkausissa.

Partioasu = Virallista partioasua käytetään mm. paraateissa ja muissa juhlallisissa tapahtumissa.

Partiohuivi = Partiolaisen paras tunnusmerkki. Jokaisella lippukunnalla on omanlainen huivinsa.

Partiopiiri = Lippukunnat ympäri Suomen jakaantuvat maantieteellisen sijaintinsa perusteella partiopiireihin.

Pesti = Sopimus siitä, millaiseen tehtävään sitoutuu, mille ajalle, millaista tukea ja koulutusta saa ja keneltä, mitä pestatulta vastavuoroisesti odotetaan ja sovitaan asioista kirjallisesti. 

Pestijohtaja = Huolehtii siitä, että lippukunnassa on hyvä tehdä vapaaehtoistyötä.

PT-kisat = Partiotaitokisat, jossa partioryhmät kisaavat erilaisissa partiotaidoissa.

Reponiemi = Liperin Kokkoveikkojen retkipaikka, jossa sijaitsee lippukunnan laavu sekä seurakunnan partiomaja.

Samoaja = 15–17-vuotias partiolainen.

Sampo = 10–12-vuotiaiden ryhmän johtaja, yleensä yli 18-vuotias.

Seikkailija = 10–12-vuotias partiolainen.

Seppo = Seurakunnan työntekijä, joka toimii yhdyshenkilönä lippukunnan ja seurakunnan välillä.

Sisupartiolainen = Partiolainen, joka tarvitsee erityistä tukea vamman tai pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia.

Sudenpentu = 7–10-vuotias partiolainen.

Tarpoja = 12–15-vuotias partiolainen.

Vaeltaja = 18–22-vuotias partiolainen.

Vartio = partiolaisten ryhmä 10-vuotiaasta eteenpäin.